16
mar

Svensk Turism får uppdraget att etablera besöksnäringens samverkansarena

Svensk Turism får uppdraget av Tillväxtverket att bygga en samverkansarena för besöksnäringen. Syftet är att bidra till näringens långsiktiga utveckling och målet är att ha samverkansarenan på plats redan i november 2020.

Samverkansarenan ska företräda besöksnäringens intressen, inklusive dess små och medelstora företag, formulera näringens behov och ha en drivande roll i näringens utveckling. 

-Svensk Turism vill långsiktigt samla besöksnäringens alla parter. En samverkansarena med stöd av Tillväxtverket kommer rusta oss väl för framtiden, säger Susanne Andersson Pripp, ordförande i Svensk Turism AB.

Läs pressmeddelandet