13
apr

Sunne satsar på besöksnäringen

Sunne satsar på att stärka besöksnäringen med nya satsningar. Kultur- och näringslivsenheten fick i uppdrag att ta fram förslag på hur lokala företag kan stöttas utöver det insatser som gjordes 2020 och att stärka och upprätthålla branschen och komma ur krisen så snabbt som möjligt.

De förlängda stöden som regeringen med samarbetspartier ger är nödvändiga och välkomna och ska tillsammans med följande åtgärder sätts in för att stötta besöksnäringen i Sunne:

  • Slopade avgifter för alkoholtillstånd under 2021
  • Slopade avgifter för markupplåtelse
  • Förlängd utomhussäsong (ser över möjligheterna att inte alls begränsa utomhussäsongen)
  • Tidigarelägga investeringar som exempelvis upprustning av bryggor i Lysvik, Västra Ämtervik samt gästhamnen i Sunne
  • Ny webb för besöksnäring
  • Kulturpaket tillsammans med boendeanläggningar och kulturinstitutioner (inleddes 2020 och slog väl ut)

Finansieringen sker dels inom näringslivsbudgetens ram, investeringsbudgeten samt de medel som fanns avsatta för Rally Sweden 2021 meddelar Sunne kommun i ett pressmeddelande.