Styrelsen

Här hittar du en kort presentation av nya i Visit Värmlands styrelse 2021/2022:

Visit Värmlands styrelse 2021/2022

Lena Melesjö Windahl

Ordförande 
E-post: lenamelesjo@icloud.com

MARIA WESTIN

Vice ordförande
E-post: maria.westin@karlstad.se

LARS SÄTTERBERG

Ledamot
E-post: lars.satterberg@hagfors.se

LINDA RYAN BENGTSSON

Ledamot
E-post linda.ryan-bengtsson@kau.se

HENRIK FORSBERG

Ledamot
E-post: henrik.forsberg@helmia.se

JOHAN ENGBERG

Ledamot
E-post: johan.engberg@ifgota.se

CHRISTER JOHANSSON

Ledamot
E-post: christer.johansson@maxi.ica.se

ANDERS THORÉN

Ledamot
E-post: anders.thoren@lofbergs.se

HANNA ÅKERSTEDT

Ledamot
E-post: hanna@riverc.se