18
okt

Strategi för hållbar turism och växande besöksnäring

Idag har regeringen presenterat Sveriges första nationella besöksnäringsstrategi! 

Regeringens vision är att Sverige år 2030 är världens mest hållbara och attraktiva resmål byggt på innovation. Strategin för hållbar turism och växande besöksnäring har ett tioårigt perspektiv och avser hållbarhet ur alla tre perspektiv — miljömässigt, socialt och ekonomiskt.
Strategin lyfter fram ett antal prioriterade områden:
  • Enklare företagande
  • Jobb och kompetens
  • Kunskap och innovation
  • Tillgänglighet
  • Marknadsföring

Läs strategin