31
mar

​Stort intresse för svensk naturturism i internationell press trots pandemin

Visit Sweden avslutade under 2020 en femårig insats på uppdrag av Näringsdepartementet och tillsammans med besöksnäringens aktörer för att positionera Sverige som Hållbar destination för Naturturism. I denna satsning har fokus bland annat varit att bearbeta internationella medier.

Detta har givit ett gott resultat då det totala PR-värdet för naturturismpubliceringar 2020 låg på samma nivå som 2019 trots att den globala turismen drabbats hårt av Coronapandemin.

Läs Visit Swedens pressmeddelande