26
mar

​Stödet till korttids­­arbete kräver lagändring

Det nya coronaviruset har skapat ett mycket ansträngt läget för många svenska företag,  regeringen har därför föreslagit ändringar i Lagen om korttidsarbete (2013:948), en ändring som dock ännu inte är beslutad av riksdagen. Avsikten med lagändringen är att alla företag som uppfyller kriterierna ska ha möjligt att ta del av stödet. Stödet är ett så kallat rättighetsstöd.

Läs tillväxtverkets pressmeddelande