14
dec

Stöd vid korttidsarbete i vissa fall

Tillväxtverket har beretts möjlighet att yttra sig över promemorian "Stöd för korttidsarbete i vissa fall". Remissvaret har den 11 december skickats från Tillväxtverket till Finansdepartementet.