10
sep

Stöd till enskilda näringsidkare på gång

Många enskilda näringsidkare har drabbats hårt ekonomiskt till följd av covid-19-utbrottet, inte minst inom kultursektorn och besöksnäringen. Nu föreslår regeringen ett stöd på 3,5 miljarder kronor till dessa företag under 2020 och ytterligare 1,5 miljarder 2021. Läs näringsdepartementets pressmeddelande.