23
okt

Sök stöd från Statens Kulturråd senast 3-5 november

Statens kulturråd öppnat för ansökningar om krisstöd till särskilda behov i kulturlivet. Det här är ett nytt stöd avsett för bland annat smittsäkra kulturevenemang, marknadsföring, beställning av konst/dramatik/musikverk, digitala lösningar, kompetensutveckling etcetera.

Stödet ska stimulera till återhämtning och säkra en bredd av kulturella uttryck i hela landet. Scentekniker, som inte kunde söka i våras, kan nu ansöka om stöd. OBS: Ansökningstiden är kort, med deadline 3-5 november beroende på konstområde.

Läs mer om Krisstöd till kulturen