05
jul

Sök finansiering från EU-program - nya utlysningar

Just nu finns det möjligheter för aktörer i hela landet att utveckla regionernas konkurrenskraft med fokus på små och medelstora företag. Kommuner, regioner, högskolor och ekonomiska föreningar är några av dem som kan söka medel till regionalfondsinvesteringar inom många områden.

Det handlar till exempel om insatser för en koldioxidsnål ekonomi, starkare samverkan inom forskning och innovation och att öka små- och medelstora företags möjligheter att växa på nya marknader.

De aktuella utlysningarna som just nu går att söka finns inom sju av de nio regionalfondsprogrammen i Sverige;  Övre Norrland, Skåne-Blekinge, Mellersta Norrland, Småland och öarna, Västsverige, Norra Mellansverige och Nationella regionalfondsprogrammet. 

Tillväxtverkets aktuella utlysningar

EU-fonder.se - guide till EU-program i Sverige

Inspiration och resultat från EU-projekt

Läs Tillväxtverkets pressmeddelande