19
okt

Sök bidrag för att få fler att prova friluftsliv

Nästa år hålls Friluftslivets år i hela Sverige. Tolv månader betyder tolv härliga aktiviteter som ska få fler att upptäcka glädjen i att vara ute i naturen. Bland de tolv aktiviteterna finns äta ute, sova ute, friluftsliv i skyddad natur och Sveriges bästa friluftsdag.

Målgruppen för Friluftslivets år är skolelever, ovana besökare i naturen, beslutsfattare och föräldrar. Friluftslivets år genomförs av flera organisationer och aktörer, med Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv som övergripande organisatör.

Läs mer om projektet här!

Genomför en eller flera aktiviteter

Organisationer som vill anordna aktiviteter under Friluftslivets år 2021 kan nu söka bidrag hos Svenskt Friluftsliv. Sökande kan ansöka om stöd för en eller fler aktiviteter. Ansökningstiden är kort, redan den 10 november ska er ansökan ha kommit in till Svenskt Friluftsliv.

Ansökningarna hanteras av Svenskt Friluftslivs Fördelningskommitté. Till grund för projektet finns en projektplan.

Syftet med projektet är att få fler människor att prova friluftsliv och långsiktigt fortsätta, öka medvetenheten om friluftslivets värde samt öka samarbetet mellan olika aktörer.

Vem kan söka bidrag?

  • Ideella organisationer som varit verksamma i minst tre år, är självständiga och demokratiskt uppbyggda och i sin verksamhet respekterar demokratins idéer, inklusive jämställdhet och förbud mot diskriminering
  • Stiftelser
  • Kommuner och kommunsammanslutningar

Läs mer och sök medel här!

Du kan även söka andra bidrag:

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang. Via LONA finns möjlighet att få upp till 50 procent i bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Det är endast kommuner som kan söka LONA-bidrag, men projekt kan även initieras och drivas av lokala initiativtagare.

Till Länsstyrelsens pressmeddelande