25
jan

On-screen tourism - inspiration för attraktivare handel och platser

En av fem utomeuropeiska turister som besöker en destination i Europa gör det därför att de sett en speciell film eller tv-program.

Malin Sundström har skrivit en intressant artikel kring hur även handeln kan lära sig av filmturismen för att skapa attraktion.

Läs artikeln