23
mar

Sammanställning av upplevt nuläge inom värmländsk besöksnäring med anledning av coronaviruset

Visit Värmland har haft dialog med många företag inom näringen med anledning av coronavirusets påverkan för besöksnäringen. Vi vill rikta ett stort tack till dig som hjälpt oss besvara frågorna i vår enkät och alla som tagit sig tid att konversera med oss. Den information som vi samlat in ligger som underlag i vår dialog med region och kommuner men hjälper oss även att förstå företagens situation och de rådande omständigheterna. 

Frågorna som ställdes var: 

  • Inom vilken del av besöksnäringen i Värmland är du verksam? (Bo, äta, uppleva, möten, shopping) 
  • Beskriv ditt nuläge kopplat till Corona? 
  • Vilka åtgärder har du vidtagit? 
  • Vilken fråga tycker du är viktigast att Visit Värmland driver i det läget vi befinner oss i just nu? 

Majoriteten av de svarande är verksamma med boendeanläggningar med mat och upplevelser. Man tar till extra hygienåtgärder i form av mer frekvent städning och spritning och man informera om att handsprit finns tillgänglig på de flesta platser. 

Läget är för de flesta spänt, ovissheten stor och ekonomin kärv. Det finns ingen liknande situation att luta sig emot och man har inget facit för hur man ska agera. Majoriteten uppger att avbokningar, inga nya bokningar och framskjutningar är verkligheten just nu. Utländska gäster kontaktar anläggningar med oro över om de kan ta sig till Sverige under bokade resa. Även grupper från Sverige skjuter fram sina bokningar. Påsktiden brukar också vara på högre nivå vad gäller boendebokningar i vanliga fall och läget är mycket ovisst. 

Generellt så anser företagarna att det är viktigast att man begränsar smittan, ökar den digitala närvaron och uppdaterar information samt förbereder för att få tillbaka turister. Men den allra viktigaste frågan för företagen just nu gäller ekonomin och hur man ska kunna behålla personal och man nämner bland detta som viktiga åtgärder i nuläget: 

  • Statsstöd 
  • Permittering 
  • Varsel 
  • Arbetsreduktion 
  • Skatteanstånd och sänkt preliminärskatt 
  • Rådgivning med bank 

Många av företagen önskar att få bekräftelse på att statsstöd räcker för småföretagare landet runt och vill se även att Skatteverket, banker och kommuner på plats samarbetar för att hjälpa besöksnäringen på lokalnivå. De flesta tror att så fort det blir möjligt att planera vidare så måste man satsa stenhårt på hemester och Värmester. Inhemska besökare kan bidra mycket för att stabilisera läget.  

Bland åtgärder som företagare försöker att göra nämner man bland annat dagliga krismöten med uppdaterad information om laget i världen och i regionen. Man drar ner kostnader så mycket det går. På flera ställen har personal redan varslats, permitterats eller blivit uppsagd. Enskilda företagare tar på sig mer uppdrag i verksamheter och försöker att slussa in besparingar för att rädda verksamheten. Många av företagen har dialog och rådgivning med banker angående ändrade amorteringskrav, lån mm. 

Företagen vill se uppdaterad information och försöker att hålla huvudet kallt men ändå att agera snabbt under rådande omständigheter. Man ökar sin egna digitala närvaro och söker andra möjligheter att driva verksamheter. 

Det finns ändå hos de flesta en hoppfull ”Efter regn kommer solsken”-attityd och en önskan om att vara förberedd med ”Tid efter viruset”-åtgärder redan nu.