07
apr

Så påverkas näringslivet och arbetsmarknaden av corona

Region Värmland har nyligen publicerat Lägesbild v. 13 – så påverkas näringslivet och arbetsmarknaden av corona, som ger överblick på hur pandemin påverkar regionens näringsliv och arbetsmarknaden.

Punkterna som vi skulle vilja lyfta upp i rapporten är:

  • Arbetslösheten i Värmland ökade till 11 327 personer under vecka 12, som är 11% fler än samma period föregående år

  • Totalt är det 1 657 personer som är varslade i länet och de mest utsatta branscher är tillverkning, handel och hotell- och restaurangbranschen

  • Korttidsarbete i Värmland omfamnar de som jobbar oftast inom tillverkning (30 %), handel (25 %), transport och magasinering (13 %) och hotell- och restaurangverksamhet (9 %)

  • Hotell- och restaurangbranschen är också bland de branscherna som har mest konkurser i Värmland. Besöksnäringen har det fortfarande väldigt tufft utan besökare och hoppas på att vaccinering ska ge sommaren nya krafter. 

Vi vill också påminna att Visit Värmland publicerar statistiken om varsel, konkurser och och anställda drabbade av de inom besöksnäringen på visitvarmland.org.

Källa 

Lägesrapport hittar du här