29
maj

Så påverkas kommuner och regioner av förändrade regler för idrotten

Folkhälsomyndigheten har beslutat att idrottsverksamhet kan ske om den genomförs utomhus, med ett begränsat antal åskådare och om arrangörer vidtar åtgärder för att undvika trängsel. Beslutet förväntas medföra viss påverkan kommunala och regionala verksamheter.
SKR konstaterar att rörligheten i landet nu kan komma att öka och att beläggningen på anläggningar blir högre. Förbudet mot större allmänna sammankomster och tillställningar ligger fast.