21
jan

Så kan svensk cykelturism utvecklas

Tillväxtverket har presenterat slutrapporten för rekreations- och turismcykling i Sverige. Rapporten visar att intresset för cykelturism ökar och att det finns en potential för ökade intäkter och sysselsättning.

Tillväxtverket har på uppdrag av regeringen tagit fram och presenterat slutrapporten för rekreations- och turismcykling i Sverige. Syftet var att ta fram en samlad bild över hur rekreations- och turismcyklingen fungerar idag och hur den kan utvecklas men också för att skapa bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar turism och som även bidrar till att miljömålen för Sverige kan nås.

Läs artikeln på turismnytt.se

Läs mer om kartläggningen av turism och rekreationscykling hos Tillväxtverket