Så här blir du medlem

Funderar du på att bli medlem eller vill bjuda in någon att bli medlem? Kontakta oss på Visit Värmland!

Vem kan bli medlem?

Visit Värmland ekonomisk förening är en medlemsförening som samlar företag och organisationer i Värmland med mål om att utveckla en hållbar besöksnäring i tillväxt, med ökad lönsamhet, sysselsättning och internationalisering. Vi ger våra medlemmar tillgång till gemensamma satsningar inom marknads- och destinationsutveckling.

Tillsammans tar vi vara på mångfalden och förstärker kunskapen som finns i vår bransch. Erfarenheter,behov och önskemål från besöksnäringen tillsammans med fakta och statistik utgör grunden för hur vi utvecklar besöksnäringen i Värmland.

Visit Värmland välkomnar medlemmar i form av juridiska personer med koppling till besöksnäringen i Värmland.

Insats och medlemsavgifter:

1 En engångsinsats om minst 2 andelar à 2000 kr/andel.

2 En serviceavgift som betalas per år: BAS 4000 kr, PLUS 8000 kr (exkl moms) Denna avgift återbetalas inte.

Första året betalas halv serviceavgift.

Medlemsförmåner

Bas

Plus

Utbildningar

Prioriterad synlighet på visitvarmland.se (ca 31 000 besökare per månad)

Återkoppling webbtrafik från visitvarmland.se

Exponering på Facebook (@visitvarmland)

Exponering på Instagram (@visitvarmland)

Subventionerad annonsering i Värmlandsmagasinet (50% rabatt, upplaga 55 000 ex) 

Nätverk och mötesplatser (ca 20 träffar i olika former per år) 

Representation på mässor (5-8 stycken per år) 

Subventionerat deltagande på mässor (3-5 stycken per år) 

Möjlighet att få exponering via pressresor (ca 10-20 st per år) 

PR på Visit Värmlands prioriterade marknader (NO, SE, DK, DE, NL, CN, UK f.n.) 

Gratis konferensrum i centrala Karlstad

Frontpersonalutbildning en gång per år (Värmlands utbud inom besöksnäringen)

Produktfaktablad på engelska och tyska

Omvärldsbevakning, besöksnäringsstatistik, branschnytt


Bevakning av branschintressen samt samordning regionalt, nationellt och internationellt 

Gemensam databas för besöksnäringen Värmland: TURID 

Möjlighet att duplicera hela eller delar av Visit Värmlands webbsida

Rådgivning och stöd inom affärsutveckling på internationella marknader

Hängavtal på tjänster som översättning och foton 

Möjlighet att sitta med i Visit Värmlands marknadsråd och styrgrupper för att på så sätt påverka Visit Värmlands strategiska arbete 

Rådgivning digital synlighet och tillgång till digitala verktyg

Exponering i nyhetsbrev (till besökare, turoperatörer, press, researrangörer och medlemmar i Visit Värmland)

Ytterligare prioriterad synlighet på visitvarmland.se (31.000 besökare per månad)

Exponering gentemot researrangörer genom fam trips och visningsresor 

Exponering i Värmlandsmagasinet (upplaga 55 000 ex)