01
nov

Rösta in Värmland i Visitas Destinationsråd

Observera att vid röstning måste röstsedeln skrivas ut och skickas postalt till Visita, oss tillhanda senast tisdag 6 november. Röster skickade via e-post är ogiltiga. 

Det nya Destinationsrådet presenteras på Destinationsdagarna den 13 november. Kryssa för max tre (3) personer som ni önskar välja som ledamöter i Destinationsrådet. 

Fyll i de obligatoriska uppgifterna ovan och returnera via post till: 

Visita Att: Elionor Hennevelt Box 3546, 103 69 Stockholm 

Valsedeln ska ha kommit Visita tillhanda senast tisdagen den 6 november 2018. 

  • • Endast valsedlar som skickats postalt är giltiga. 
  • • Varje valsedel som innehåller fler än tre (3) kryss är ogiltig. Likaså valsedlar där obligatoriska uppgifter om röstande saknas. 
  • • Kommer fler än en valsedel in från en och samma turistinformation/turistcenter, räknas den senast poststämplade valsedeln och den/de tidigare insända makuleras. 
  • • Ledamöterna presenteras vid Destinationsdagarna 2018.

Till valsedel för Visitas Destinationsråd