11
jun

Riktlinjer för tryggt restaurangbesök, hotellvistelse och camping

Idag har riktlinjerna med åtgärder mot smittspridning vid restaurangbesök, hotellvistelser och campingar kommit!

När de inhemska reserestriktionerna hävs den 13 juni kommer det fortsatt att vara varje persons ansvar att följa de riktlinjer som finns för att hindra smittspridningen av covid-19. Regeringen kommer att följa effekterna av ett ökat resande och kan komma att skärpa restriktionerna. Idag kommer regeringen även att fatta beslut om ett särskilt uppdrag för Länsstyrelserna så att de ska kunna ge en löpande bild av läget till myndigheterna. Regeringen tar även fram en tillfällig lag om smittskyddsåtgärder på serveringsställen som nu är ute på remiss. 

Safe to visit

Safe to visit, är en kampanj som Visita går ut med i dagarna, med riktlinjer för hotell, campingar och restauranger samt en dekal (endast för Visitas medlemmar) som man kan anslå med budskapet att man följer Visitas och myndigheternas riktlinjer och en uppmaning om att besökarna ska hålla avstånd.
 

Här kan du ta del av riktlinjerna:

Tryggt restaurangbesök
Trygg hotellvistelse
Trygg camping

Safe to work

Är ett material som tas fram för att personal ska kunna känna sig trygga och säkra i mötet med gäster, kunder och arbetskamrater och en fortsatt hållbar näring. Materialet kommer att finnas framtaget på fler språk.