22
apr

Resandet och synen på platsen förändras efter corona

Platsforskaren  Ola Thuvesson på Lunds universitet har publicerat en artikel om resandet efter "corona" där han spår att konsumenten inte bara har ett ansvar mot miljön och klimatet utan nu även mot sin plats och att med förändringen följer en större vilja att förvalta vår närmiljö och skapa vackrare vardagsmiljöer.

- Varje kris startar nya värderingssystem. Det kommer hända den här gången också, enligt platsforskaren Ola Thuvesson som spår att dagens kosmopolitiska reseideal kommer att utkonkurreras av andra.

Läs artikeln