17
feb

Resandet med SJ ökade med 11 procent 2019

SJ har haft ett framgångsrikt år och presenterar i dag ett starkt resultat. För helåret 2019 blev resandeutvecklingen hela elva procent och under årets sista kvartal ökade resandet med tio procent. Många kunder värdesätter de många förbättringar som SJ gjort under flera år samt möjligheten att resa klimatsmart. Detta ledde till 34,3 miljoner sålda SJ-resor, en ökning med hela 2,5 miljoner resor jämfört med året innan.

Läs mer