07
jul

Regler om smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Den 1 juli 2020 började den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen att gälla. Folkhälsomyndigheten har också utarbetat föreskrifter till den nya lagen. De nya föreskrifterna ersätter tidigare gällande föreskrifter och allmänna råd om att förhindra smitta av covid-19 på restauranger och caféer m.m. som upphör att gälla den 1 juli 2020.

Läs mer