11
mar

Regional exportsamverkan Värmland tillsammans med Gresetjenesten bjuder in till Steps to Export

OBS! Visit Värmland vill förtydliga att detta inte är en del av exportprocessen som startas upp för besöksnäringen i Värmland utan en kompletterande satsning från Regional exportsamverkan Värmland tillsammans med Gresetjenesten.

Nu startar vi rekryteringen till Steps to Export Värmland hösten 2019. Steps to Export Värmland är ett program för små- och medelstora företag som har intresse av att etablera sig på nya exportmarknader. Programmet leds av Business Sweden tillsammans med övriga aktörer i Regional exportsamverkan Värmland och syftar till att ge företagen bästa möjliga förutsättningar inför sin internationalisering. Mer information hittar du i bifogad folder. 

Vi vänder oss till små och medelstora företag i Värmland med vilja, intresse och ambition att etablera sig på nya exportmarknader. Målgruppen är företag som vill ta steget ut på en ny marknad alternativt växa på fler marknader. Företag som har stor potential att inom en treårsperiod nå exportmognad kan också vara relevanta inför kommande års antagningar till programmet.  

Vi behöver din hjälp att komma i kontakt med företag som skulle kunna vara intresserade av att delta i programmet.  

19- 21 mars kommer Regional exportsamverkan Värmland tillsammans med Gresetjenesten att besöka följande orter där vi bland annat informerar om programmet: 

  • Arvika 19 mars 
  • Karlstad 20 mars 
  • Hagfors 21 mars 

För mer information, ta gärna kontakt med: Benjamin Amukena Nyqvist, benjamin.amukena.nyqvist@regionvarmland.se, tel. 070 618 77 64  eller Sebastian Ullström, sebastian.ullstrom@regionvarmland.se, tel 072 243 83 74

Till inbjudan