01
jun

Region Värmland lämnar en lägesbild - så påverkas näringslivet och arbetsmarknaden av coronakrisen

Läget i Värmland är fortsatt fragmenterat och olika branscher och företag påverkas olika. Konjunkturinstitutets barometerindikator, som mäter stämningsläget i den svenska ekonomin, ligger på fortsatt rekordlåg nivå. Men den steg något i maj efter det historiska fallet i april. Det betyder att förväntningarna om framtiden nu är något mindre pessimistiska än tidigare. 

I veckans lägesbild från Region Värmland ser vi att antalet nya varsel i Värmland har minskat kraftigt under maj månad, vilket delvis kan förklaras av de stödinsatser som har lanserats. 

Ta del av lägesbilden här (ppt)

Ta del av tidigare lägesbilder

EU presenterar historisk årerhämtningsplan - Läs mer på Region Värmland European Office blogg

OMställningscheckar - två miljoner kronor beviljade - Läs mer om checkarna här

Ny publikation om framtidscenarier från Tillväxtverket - Läs här

Läs utskicket från Region Värmland