13
jan

Regeringen utökar korttidsstödet och ökar omställningsstödet - 80 procent permittering möjligt under januari-mars 2021

Med anledning av den nya tillfälliga pandemilagen som kan ställa ytterligare krav och restriktioner på företagen, utökas företagens möjligheter att få korttidsstöd, meddelar regeringen. Förslaget innebär att under perioden januari och mars 2021 ska anställda i företag som har det ekonomiskt tufft, kunna permitteras med upp till 80 procent av arbetstiden (tidigare endast upp till 60 procent av arbetstiden).

Arbetsgivare kommer att kunna söka stöd för korttidsarbete upp till 80 procent av arbetstiden under januari, februari och mars 2021. Staten står för 75 procent av kostnaden, den anställda behåller 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad minskar med 72 procent. Här hittar du mer information om förutsättningar för korttidsarbete 2021.

Regeringen förstärker även omställningsstödet till företag som har färre än 50 anställda och som inte omsätter mer än 100 Mkr per år. Den förstärkta nivån på 90 procents ersättning för fasta kostnader ska gälla under perioderna november-december samt januari-februari. För större företag ligger stödet på fortsatt 70 procent.

Läs mer om vad det de nya stöden innebär i besöksliv

Här kan du även läsa om stöd vid korttidsarbete för kommunala bolag där SKR nu har uppdaterat sin information.