27
maj

Regeringen har presenterat sin plan för avveckling av restriktioner

Nu kan vi se fram emot en sommar som stegvis blir mer och mer ”normal”. Idag presenterade Regeringen sin plan för avveckling av restriktioner. Det finns fortfarande ett högt antal fall, men en nationell nedgång. Smittskyddsåtgärderna gäller fortfarande men vi kan blicka framåt och planen innebär att lättnaderna kommer att införas i fem olika steg.

Regeringens plan för avveckling av restriktioner

Steg 1 – från 1 juni

 • Nya deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar börjar att gälla. För arrangemang inomhus med anvisade sittplatser höjs taket till 50 deltagare. För arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser är begränsningen fortsatt åtta deltagare. 
 • För arrangemang utomhus med anvisade sittplatser höjs antalet till 500 deltagare. För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser höjs taket till 100 personer.
 • Särskilda regler för idrott och tävlingsarrangemang utomhus, exempelvis motionslopp, införs och innebär att deltagarantalet höjs till 150 deltagare.
 • Folkhälsomyndigheten kommer ha möjlighet att besluta om sänkta deltagartak regionalt.
 • Marknader och nöjesparker kan öppna, men med krav på smittskyddsåtgärder.
 • Lägerverksamheter för barn och ungdomar tillåts i mindre skala.
 • Restauranger föreslås få hålla öppet till klockan 22.30. Alkoholservering kommer tillåtas till klockan 22.00.

Steg 2 från 1 juli:

 • Fler deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Taket för antalet deltagare på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus att höjas till 50 personer. Om deltagarna anvisas en sittplats kan taket höjas till 300 personer
 • På arrangemang utomhus utan anvisad sittplats kan 600 personer delta. På arrangemang med sittplats är deltagartaket 3000 personer
 • Motionslopp kan ha 900 utövare
 • Maxantal för privata sammankomster höjs från 8 till max 50
 • Rådet om att endast umgås med närmsta kretsen tas bort
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor m.m. på distans, lättas upp.
 • Serveringsställens öppettider förlängs ytterligare. Regler för maxantal per sällskap och avstånd mellan sällskap tas bort för servering utomhus
 • Tillåtet att servera mat och dryck till stående utomhus

Steg 3 – preliminärt 15 juli:

 • Reglering om passagerarbegränsningar för långväga kollektivtrafik med tåg och buss tas bort
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken tas bort
 • Reglering om kvm/person i inom- och utomhusmiljöer tas bort, trängsel ska fortsatt undvikas

Steg 4- preliminärt i september:

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort
 • Begränsningarna för privata sammankomster tas bort
 • Reglering på serveringsställen inomhus tas bort

Steg 5 – ikraftträdande fastställs senare:

 • Kvarvarande restriktioner lyfts

 Med reservation för ev felskrivningar. Källa se presskonferens via regeringen.se