09
nov

Regeringen förlänger coronaåtgärder

Möjligheten till korttidspermittering för företag som drabbats av nedgång pga corona-pandemin förlängs med ett halvår till den sista juni nästa år enligt vad Ekot erfar.

Samtidigt förlängs omställningsstödet och möjligheten att skjuta upp skatt för företag.

Inslag i SR Dagens Eko

Inslag i SR

Läs artikeln här