21
aug

Regeringen föreslår lättnader av 50-regeln vid sittande arrangemang

Kultur- och idrottsevenemang, alltså allmänna och offentliga sammankomster, har drabbats hårt under coronapandemin. Regeringen har idag hållit presskonferens där man meddelar att allmänna sammankomster med maximal 50 personer ligger fast men meddelar också att man förbereder för lättnader och en ny reglering för smittskyddsåtgärder.

Förslaget avser ändringar i begränsningarna kan komma att undantas för vissa evenemang med sittande publik som kan arrangeras på ett smittsäkert sätt kombinerat med en övre deltagrgräns. Regeringen kommer därför att remittera två förslag för att förbereda för lättnader i förbudsförordningen.

– Det ena förslaget gäller serveringsställen. Om en konsert hålls vid en restaurang träffas den idag av förbudet, genom att undanta sådana serveringsställen får vi en ordning där den inte behöver förhålla sig till två olika regelverk. Det handlar om att justera en orimlighet, säger Mikael Damberg (S) på dagens presskonferens. Tanken är att förslagen ska bli verklighet den 1 oktober, säger Mikael Damberg.

– Det andra handlar om att göra ett undantag för vissa evenemang med sittande publik som kan arrangeras på ett smittsäkert sätt. Förslaget innebär att undantaget för sittande publik ska kombineras med en övre deltagargräns.

Källa regeringen.se