29
sep

Regeringen aviserar om undantag från 50-begränsningen!

Gränsen på 50 deltagare kommer ligga fast som huvudregel men regeringen aviserar i dag ett undantag från 50-begränsningen.

Under torsdagens regeringssammanträde kommer man att fatta beslut om undantag kring arrangemang på serveringsställen; till exempel restauranger och caféer. Idag faller verksamheterna under flera olika regelverk utifrån vilka aktiviteter som pågår i lokalerna. Folkhälsomyndigheten har uttryckt sig positiva till att ändringen införs och ändringen avser att gälla från och med den 8 oktober.

Regeringen planerar för ytterligare ett undantag i förordningen gällande sittande publik. Upp till 500 deltagare kan tillåtas för tillexempel teaterföreställningar, konserter och idrottsmatcher där publiken sitter med med en meters avstånd från varandra (Två personer i samma sällskap ska kunna sitta tillsammans utan avstånd mellan sig.) Ett beslut kring denna ändring planeras till den 8 oktober och skulle i så fall kunna börja gälla från och med den 15 oktober.

För att regeringen ska kunna fatta beslut krävs att smittläget fortfarande tillåter ett sådant undantag.

Läs mer på regeringen.se