05
jan

React-EU ska bidra till omställning i pandemin

Svenska regioner kan från och med starten av 2021 söka 534 miljoner kronor i EU-medel av Tillväxtverket genom React-EU. Pengarna ska främja en grön, digital och hållbar återhämtning av ekonomin och omställning i företag för att möta effekterna av coronapandemin.

Tillväxtverket har fått regeringens uppdrag att förbereda och vidta de åtgärder som behövs i Sverige.

Under hösten 2021 kommer ytterligare medel att tillföras Sverige. Summan beror på hur hårt landet drabbats i förhållande till andra länder i EU.

Läs mer