10
sep

Rackstadmuseet får välkommet stöd i planeringen av barn- och ungasatsning

Vid årsskiftet klubbade Rackstadmuseets styrelse igenom en fyraårig verksamhetsplan där bland annat en satsning på barn och unga ingår. Tack vare ett välkommet bidrag på 100 000 kronor från 
Westra Wermlands Sparbank kan en förstudie smyga igång trots Coronapandemin.

Rackstadmuseet planerar ett flerårigt utvecklingsprojekt för att fördjupa och bredda museets verksamhet för barn och unga. Detta inbegriper både ett långsiktigt arbete med skolan men också att erbjuda de unga bild- och formintresserade aktiviteter på fritiden.

-Just nu under pågående Coronapandemi, med korttidspermitteringar och uteblivna intäkter, är det naturligtvis svårt att dra igång denna satsning, säger Anneli Strömberg, museichef.

Men tack vare stödet från Westra Wermlands sparbank smyger vi igång en förstudie som kan ligga till grund när projektet väl påbörjas, fortsätter hon.

Utvecklingsprojektet har också till uppgift att skapa möten mellan unga och professionella utövare inom konst- och konsthantverk. Både på museet och genom uppsökande verksamhet i regionen. 

-För oss på Westra Wermlands Sparbank är det viktigt att vara med och stödja barn- och ungaverksamheten i regionen och vi ser det här som ett bra sätt att nå fram, säger VD Håkan Nordblad.

Rackstadmuseet är en viktig kulturinstitution i Arvika som både bevarar vårt kulturarv och bjuder in till reflektion över samtiden, avslutar Håkan.

Rackstadmuseet är en av alla de föreningar som banken årligen sponsrar och i år gjordes en särskild insats med ett bidrag på 100 000 kr för uteblivna aktiviteter i Coronapandemins spår.