10
feb

Pod om tillgänglighet i besöksnäringen

Tillgänglighet är ett ämne som ibland tas för givet, men många människor med funktionsvariationer kan inte delta i samhället på jämlika villkor.  Gunn Axelsson, projektledare Tilggänglig besöksnäring i Värmland, inventerar och kartlägger Värmlands besöksnäring så att fler ska kunna ta del av utbudet.

Lyssna direkt på din smartphone