23
nov

Pandemins effekter på hotell- och logiverksamhet i Sverige

En ny rapport från Tillväxtverket har nu presenterats - Pandemins effekter på hotell- och logiverksamhet i Sverige.Rapporten beskriver den påverkan coronapandemin har fått på hotell- och logiverksamhet. Rapporten ska fungera som ett kunskapsunderlag för utveckling av policyförslag och riktade insatser för näringens återhämtning.

Halverade intäkter för hotell och logiverksamhet

Tillväxtverket meddelar i sitt pressmeddelande att hotell, camping, stugbyar och vandrarhem har mer än halverat sina intäkter jämfört med samma period 2019. 10 000 anställda har blivit varslade och många företag har korttidspermitterat sin personal.