02
dec

Ord eller handling – hur beter sig konsumenterna i hållbarhetslandskapet?

Ord eller handling?

Det är inte alltid man gör ett aktivt val kring att vara eller inte vara en hållbar konsument. Väldigt ofta blir man instället påverkad genom olika sammanhang. Lär dig mer om hur konsumenterna beter sig när det kommer till hållbarhet och ta del av Kairos Futures artikel.
För den som vill fånga framtidens hållbara konsument gäller det därför att ordentligt fundera på vad som är den mest effektiva hävstången. Handlar det om att motivera till aktiva val, antingen genom att peka på fördelar (hållbart, etiskt, lyxigt) eller nackdelar (hälsofarligt, oetiskt, smaklöst)? Vilka konsumenter kan och vill välja enligt dessa parametrar?