14
maj

Omvärldsspaningar och insikter från Visit Sweden

Här kan du ta del av Visit Swedens senaste nyhetsbrev med omvärldsspaningar och insikter från prioriterade marknader.
Diskussioner om riktlinjerna för semestrar inom det egna landet eller utomlands pågår på såväl nationell, europeisk, som internationell nivå. EU Kommissionen presenterade igår ett paket av riktlinjer och rekommendationer för att ”hjälpa länderna att lyfta sina reserestriktioner och låta turismföretag öppna igen”. Detta behövs, vi ser redan nu att länder i vår omedelbara närhet, exempelvis Danmark och Norge, har olika förhållningssätt till resandet. Samtidigt har UD förlängt sin avrådan för icke nödvändiga resor till alla länder fram till den 15 juli och regeringen givit klartecken till begränsat resande i Sverige med sin nya 2 timmars-regel. Vi följer förstås händelseutvecklingen och vilka rekommendationer som kommer ges inför resandet inför sommaren med stort intresse!
Ewa Lagerqvist, VD Visit Sweden

Läs nyhetsbrevet