14
sep

Omsättningsbaserat stöd till enskilda näringsidkare

Eftersom många av de corona-stöd som hittills kommit inte passat för enskilda firmor (omsättningsstöd, korttidspermittering osv) föreslås nu ett omsättningsstöd riktat till enskilda näringsidkare som tappat i omsättning under pandemin. Varje företag kan beviljas upp till 120 000:- för minskad omsättning.