Tillgänglighet

Ett antal symboler beskriver tillgängligheten

På bland annat visitvarmland.se kan användaren filtrera hurvida en aktör är tillgänglig utifrån åtta standardiserade symboler. Symbolerna är framtagna av validerad tillgänglighetskonsult inom ett tillgänglighetsprojekt av Regionförbundet Kalmar län, Region Jönköpings län, Destination Småland samt Smålands Turism.

Att som besöksaktör presentera sin verksamhet med stöd av symbolerna är frivilligt men kan stärka upp din konkurrenskraft. Den potentiella besökaren kan i förväg i lugn och ro planera sitt besök i och med att symbolerna signalerar att ett antal kriterier är uppfyllda. För att till exempel kunna få ha symbolen "tillgänglig parkeringsplats" vid sin beskrivning ska placeringen av parkeringsplatsen vara högst 25 meter från huvudentrén.

Ikoner som används kring tillgänglighet inom besöksnäringen i Värmland:

Tillgänglighetssymboler med förklaring

Här hittar du begrepp som förekommer inom funktionsvariationsområdet

Begrepp

Information om tillgänglighet

Se över din information!

Uppdatera enbart tillgänglighetsinformation för din plats i Värmlands evenemangsdatabas.

Du kan kontrollera vad som finns med i databasen genom att söka på visitvarmland.se

Här kan du anmäla ditt värmländska evenemang eller din produkt så att det marknadsförs via databasen

Nedladdningsbara filer med tillgänglighetssymbolerna