Intresseanmälan för "take over" I Visit Värmlands sociala kanaler

Under 2019 vill vi ge fler möjlighet att medverka i våra kanaler genom att dela med oss av våra konton till besöksnäringen i Värmland!

Take Over

Många använder sig idag av personal, olika enheter i företaget etc som får visa upp sin vardag i företaget genom att ansvara för kontot i olika perioder, men även av externa partners som får tillfällig tillgång till kontot för att bidra med innehåll. En sk ”take over” är en form av Influencer marketing som används för att underhålla användaren, skapa intressant och engagerande innehåll under en period. Under sommaren 2018 fick äventyrarna Linnea och Niclas uppdraget att berätta om sin paddling genom Värmland i Visit Värmlands sociala kanaler – med ett mycket bra och uppskattat resultat.

Vi kommer därför att ”låna ut kontona” under en viss period till den som ansöker om det och vill delta och dela med sig i våra kanaler.

Vi förväntar oss att du som vill publicera i våra kanaler:

  • ansöker om det.
  • följer lagar, regler och kanalernas riktlinjer.
  • tar ansvar för det du publicerar, följer vår policy för kommunikation och sociala medier samt besvarar det engagemang som uppstår i samband med publiceringen.

Det ska inte förmedlas sälj, erbjudanden, politiska eller religiösa åsikter utan inspiration och gärna ”bakom kulissen berättelser” – upplevelser som engagerar mottagaren, skapar förtroende, mervärde, uppmärksamhet och helst lockar till ett besök förstås. 

Ansökan gäller i första hand vår Facebooksida och Instagram. Den som ansöker gör det som person, inte som företaget, och ansvarar personligen för innehållet som publiceras. Publiceringen sker som Visit Värmland men man skriver under med namn/företag eller namn/turistenhet.

Ansök om Take Over

Semi Account Take Over

Du kan också göra ett ”semi account take over” där du levererar mediefiler och innehåll som vi publicerar. Det ena utesluter inte det andra utan bägge sätten syftar till att berika innehållet i våra sociala kanaler så att vi stärker bilden av den värmländska besöksnäringen.

Lämna material till Semi Account Take Over här

Visit Värmland förbehåller sig rätten till att neka take over samt att redigera publicerat innehåll.