Valberedningen

Valberedningen i Visit Värmland 2020/2021 består av:

Jonas Enström, sammankallande
E-post: jonas@enstromkonsult.se

Mattias Aronsson, Sporthotellet i Torsby
E-post: mattias.aronsson@telia.com

Birgitta Sefastsson, Karlstads kommun
E-post: birgitta.sefastsson@karlstad.se

Valberedningen har följande riktlinjer:

  • Valberedningen deltar under novembermötet under punkt om styrelsens bemanning på agendan. Diskussion om behov – kompetens, geografiskt, bransch etc.
  • Valberedningen presenterar ett förslag senast fyra veckor innan årsmötet.
  • Valberedningens förslag bifogas i kallelsen till stämman
  • Stämman beslutar om styrelsens sammansättning utifrån valberedningens förslag