Valberedningen

Valberedningen i Visit Värmland 2021/2022 består av:

Mattias Nord, Karlstad CCC
E-post: mattias.nord@visitkarlstad.se

Patrik Ekman, Ekmankoncernen
E-post: patrik@ekmanevent.se

Eva Larsson, Torsby kommun
E-post: eva.larsson@torsby.se

Valberedningen har följande riktlinjer:

  • Valberedningen deltar under novembermötet under punkt om styrelsens bemanning på agendan. Diskussion om behov – kompetens, geografiskt, bransch etc.
  • Valberedningen presenterar ett förslag senast fyra veckor innan årsmötet.
  • Valberedningens förslag bifogas i kallelsen till stämman
  • Stämman beslutar om styrelsens sammansättning utifrån valberedningens förslag