Marknadsgrupp

Marknadsgrupp i Visit Värmland 

Annika Jonsson, Långberget
Pernilla Eduard, Wermland Opera
Mattias Nord, Visit Karlstad
Marianne Krönsjö, Ulvsby Herrgård

 

Riktlinjer Marknadsgrupp Visit Värmland:

  1. Marknadsgruppen är rådgivande till Visit Värmlands styrelse och föreningen.
  2. Gruppen träffas minst 2 möten per år och finns tillgänglig för rådgivning via telefon och epost. Visit Värmland är sammankallande.
  3. Marknadsgruppen består av företag eller organisationer som är medlemmar i Visit Värmland. En översyn av gruppen sker årligen och en kontinuerlig förnyelse av deltagare eftersträvas.
  4. Medverkande i marknadsgruppen kan ej samtidigt vara styrelseledamot i Visit Värmland.
  5. Visit Värmland eftersträvar en spridning geografiskt, sektorsvis, vad gäller kön, ålder samt en avspegling av verksamheter bland medlemmar.
  6. Marknadsgruppen ska se till hela sin temagrupps behov och möjligheter samt ha den värmländska besöksnäringens bästa i åtanke.
  7. Deltagare i gruppen ska vara engagerade, drivande och väl insatta i Visit Värmlands strategi och förutsättningar för marknadsaktiviteter.