28
maj

Nytt verktyg ska underlätta för fritidsfiskare och myndigheter

Nu lanseras Fiskekartan.se som är ett helt nytt verktyg som ska göra det lättare att hitta information om alla Sveriges fiskevårdsområden. Det är Sveriges länsstyrelser som tagit fram det webbaserade verktyget Fiskekartan.se.

Att alla gränser till fiskevårdsområden nu finns tillgängliga i ett och samma verktyg digitalt gör det lätt för fritidsfiskare att se var fiske är tillåtet.

– Målsättningen med kartan är att det ska vara enklare än någonsin att hitta information om var du kan fiska. Länsstyrelserna har ett uppdrag att hålla register över fiskevårdsområden och när vi skulle ta fram ett gemensamt register så ville vi också utveckla det till något användbart för allmänheten, säger Adam Johansson som är projektledare för arbetet.

På Fiskekartan.se kommer besökaren också hitta annan information om området, till exempel om fiskarter i områdena och länkar till fiskekortsförsäljare och föreningarnas webbplatser.

En populär hobby

Fritidsfiske är en mycket vanlig hobby i Sverige. Enligt statistik från Havs- och vattenmyndigheten fiskar ungefär 1,5 miljoner svenskar minst en gång varje år. Med det nya verktyget blir det lättare att hitta information om fiskevatten och förutsättningar.

Fördelarna med verktyget i korthet

  • Underlättar för allmänheten att hitta information om var man kan fiska.
  • Underlättar Länsstyrelsernas ärendehantering och möjlighet att hålla ett uppdaterat register över fiskevårdsområdesföreningar inom sitt län.
  • Underlättar möjligheten att nå ut med riktad information från myndigheter.
  • Utgör en resurs för statistik, enkäter eller riktad forskning.
  • Underlättar för turistbyråer, turismföretagare, kommuner, regioner, länsstyrelser, med flera i arbetet med att informera om fiske.

Fiskekartan.se