31
mar

Nytt regerings­uppdrag: Hur kan ERUF möta effekterna av covid-19?

Tillväxtverket har fått i uppdrag av regeringen att se över hur Europeiska regionala utvecklingsfonden, ERUF, kan möta effekterna av covid-19. Uppdraget handlar om att förbereda och vidta åtgärder för att inom regionalfondsprogrammen kunna möta de ekonomiska effekterna av covid-19-utbrottet.

I de nio regionalfondsprogram som förvaltas i Sverige återstår 800 miljoner kronor i investeringskapital för att stödja exempelvis företagande, digitalisering och innovation och det är alltså de pengarna det handlar om.

- Tillväxtverket välkomnar dagens regeringsbeslut och har redan påbörjat en dialog med Sveriges 21 regioner om hur återstående medel i regionalfondsprogrammen kan prioriteras för att möta näringslivets behov, både på kort och lång sikt, säger Patrik Sällström, ställföreträdande avdelningschef på Tillväxtverket.

Läs pressmeddelandet