29
okt

Nytt från projektet Nationellt ramverk för vandringsleder

Projektet arbetar med ledutveckling för en hållbar väg framåt, vilket inkuderar inte minst den senaste sommarens ökade tryck och utmaningar kring naturupplevelser. Arbetet i projektet framskrider som planerat och det finns nu ett förslag på kvalitetskriterer som presenterade på ett referensgrupspmöte under augusti samt på låglandsledsträffen den 16 oktober.

Ramverket innehåller rekommendationer kring hur man kan förbättra sina leder, ska-krav för kvalitetssäkrade och anpassade leder men även en fördjupning och kvalitetssäkring för att certifiera "nationella vandringsleder/sträckor".

Ramverket riktar sig primärt till regioner, kommuner och ledhuvudmän som ansvarar för vandringsturismleder i hela Sverige. Det ska skapas förutsättningar att hitta en standrad kring allt från skyltning till långsiktig förvaltning av attraktiva, kvalitetssäkrade och hållbara leder för boende och besökare.

Det framtagna innehållet kommer att presenteras i en verktygslåda med stöddokument, avtalsmallar, manualer m.m. och kan användas oavsett ambition och förutsättningar för att uppnå en eller flera kriterier eller för att bli en certifierad led.

Under november hålls ett referensgruppsmöte och den 17 december fattas beslut kring ledkriterierna under nästa styrgruppmöte.

Här kan du läsa mer om de globala målen med koppling till ledutveckling

Här kan du läsa mer om projektet