01
apr

Nya stöd till kultur och idrott/evenemang

Regeringen har idag presenterat ett förslag som bland annat handlar om ett helt nytt stöd för evenemang.
  • 1,3 miljarder föreslås i ytterligare kris- och stimulansstöd till kulturområdet, till följd av ”de ekonomiska konsekvenser som uppstått på grund av pandemin”. Det fördelas bland annat från Statens kulturråd, Konstnärsnämnden, mfl.
  • 1 miljard föreslås till idrotten, för att ”mildra pandemins ekonomiska konsekvenser för idrotten och för att underlätta en återstart av verksamheten”.
  • 125 miljoner förslås också fördelas till utvalda statligt finansierade verksamheter inom kulturen. Det handlar om t ex Vasamuseet, Skansen, och flera andra museer och teatrar.
  • 3 miljarder föreslås i ett nytt ”evenemangsstöd”. Det handlar om evenemang som måste ”ställas in eller kraftigt begränsas” mellan juni-december 2021. Det kommer beröra idrott, kultur, men också mässor och annat.