12
nov

Nya skärpta lokala råd införs i Värmland

Beslut om nya skärpta lokala allmänna i Värmland införs från och med idag 12 november och fram till 10 december, men kan komma att förlängas.

  • Undvik om möjligt fysisk kontakt med andra personer än de i hushållet.
  • Med fysisk kontakt menas att umgås på ett avstånd mindre än 1-1,5 meter. Speciellt viktigt att undvika sådana kontakter som varar längre än 15 minuter.
  • Rådet om att undvika fysisk kontakt innebär exempelvis avrådan från att arrangera eller delta i fester eller liknande socialt umgänge.
  • Nödvändig närkontakt, exempelvis vårdbesök, omfattas inte.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas som butiker och köpcentrum. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, framförallt cuper, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 och senare.
  • För invånare i Dalarnas, Värmlands och Västmanlands län gäller också rådet att avstå från att göra onödiga resor inom och utom regionen.
  • Arbetsgivare uppmanas att bland annat se till att personal kan arbeta hemifrån i högre utsträckning än idag.
  • De skärpta allmänna råden omfattar även verksamheter, som exempelvis butiker, köpcentrum och idrottsanläggningar, och arbetsplatser i de berörda länen. Alla verksamheter bör vidta åtgärder för att exempelvis minimera antalet besökare vid samma tidpunkt.
  • Beslutet gäller från idag till den 10 december men kan komma att förlängas.

Källa Folkhälsomyndighetens presskonferens