10
feb

Nya regler för inresande till Sverige och arbetspendlare

Sedan lördag 6 februari råder ändrade regler för inresande till Sverige från andra länder. I samband med detta har Folkhälsomyndigheten reviderat sina rekommendationer för inresande inkl. arbetspendlare. De nuvarande uppdaterade rekommendationerna som Folkhälsomyndigheten nu ger, är nu till stor del likartade de som fram tills nu gällt i Region Värmland. Vi har därför valt att ta bort våra regionala regler och rekommendationer helt. På följande sidor kan man läsa om regler för resande från andra länder inkl. arbetspendlare:

Denna samlade information finns även på Smittskydd Värmlands hemsida som nyhetstext och på sidan om Covid-19 under plusboxen ”Personer som reser in i Sverige från utlandet”

.