04
dec

Nya krisstöd till kulturlivet

Nya krisstöd till kulturlivet

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd har fördelat ytterligare krisstöd till kulturlivet med anledning av coronapandemin. 2,4 miljoner kronor fördelades mellan sammanlagt 39 ideella organisationer. Dessutom fick Värmlands Museum ett utökat verksamhetsbidrag med 120 000 kronor och Wermland Opera beviljades 857 000 kronor.

Värmlands Hembygdsförbund får 500 000 kronor, utöver 2,5 miljoner som organisationen tidigare fått. Samsam Värmland beviljas en miljon kronor, och har därmed fått totalt 6 miljoner som stöd till allmänna samlingslokaler. Avdelningen för kulturutveckling inom Region Värmland får 600 000 kronor till tjugo nya uppdrag inom Kreativ karantän där kulturutövare kan söka medel för att fördjupa och utveckla sin konstnärliga praktik. 

Totalt har nämnden därmed fördelat 13 miljoner kronor som regionstyrelsen anslagit på nämndens initiativ. 

Dessutom har kultur- och bildningsnämnden omfördelat en miljon kronor inom sin budget till verksamheter med ordinarie verksamhetsbidrag från Region Värmland samt fria professionella dans- och teatergrupper. Sammanlagt nio verksamheter beviljades detta stöd.

Läs mer om fördelningen här.

Drygt 53 miljoner till kulturen 2021

Region Värmlands kultur- och bildningsnämnd har fördelat bidrag till föreningar, organisationer och stiftelser inom nämndens ansvarsområde. Sammanlagt handlar det om drygt 66,5 miljoner kronor, varav 53,3 miljoner går till kulturverksamheter och stiftelser. Läs mer här

Omsättningsstöd till enskilda firmor

De som driver enskild näringsverksamhet - en vanlig företagsform bland fria professionella kulturskapare - och på grund av coronaviruset har drabbats av minskad omsättning i företaget kan söka omsättningsstöd senast 31 januari 2021.

Läs Region Värmlands nyhetsbrev