11
jan

Nya krisstöd på gång för kulturen

Regeringen har avsatt en miljard kronor i krisstöd till konst och kultur inför 2021. Statens kulturråd ska fördela 550 miljoner kronor, Svenska Filminstitutet 250 miljoner kronor, Konstnärsnämnden 154 miljoner kronor och Författarfonden 20 miljoner kronor. Fyra miljoner kronor går till Sametinget som stöd till samisk kultur. Av Kulturrådets medel ska 150 miljoner kronor gå till inställda och uppskjutna evenemang och 400 miljoner till särskilda behov inom kulturlivet. Stöden ska fördelas under våren.

Konstnärsnämndens utlysning av krisstipendier öppnar i januari.

Läs mer om kulturpolitik i Region Värmlands senaste nyhetsbrev