04
mar

Ny rapport från Tillväxtverket

Tillväxtverket har publicerat rapport Regionalfondens bidrag till utveckling, Norra Mellansverige. Syftet med rapporten är att ge en övergripande bild av resultat och nyttor av programgenomförandet utifrån projektutförandes genomförda insatser. 

De största nyttorna som har identifieras är:

  • Ökad samverkan och effektiv kanalisering av resurser
  • Starka förutsättningar för ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag
  • Ökad fokus på digitalisering

Nyhetsbrevet hittar du här.

Rapporten hittar du här.