19
okt

Ny möjlighet att söka statligt stöd vid inställda eller uppskjutna konserter med mera

Sök statligt stöd vid inställda eller uppskjutna konserter med mera - Kulturrådet fördelar nu 881 miljoner kronor ur regeringens nya krisstöd till kulturen.
Stöd kan sökas av bland annat arrangörer av:
• konserter (sista ansökningsdag den 29 oktober 2020)
• scenkonstföreställningar (sista ansökningsdag den 28 oktober 2020), och
• utställningar, föreläsningar och liknande evenemang (sista ansökningsdag den 27 oktober 2020).
Ett helt nytt stöd som ska gå till särskilda behov i kulturlivet öppnar den 22 oktober 2020. Inom det nya bidraget kommer Kulturrådet även att kunna ge stöd till bl.a. aktörer som drabbats av inställd internationell verksamhet.